Artikel Klankwijzer

Jeugd houdt eeuwling St.Oda jong

“Een koerswijziging in het begin van deze eeuw zorgde voor een nieuwe toeloop van jeugdige leden. Alle reden voor de kerkelijke fanfare St.Oda uit Merselo om het 100-jarig bestaan met gepaste trots te vieren.”

Toenmalig rector Janssen vond dat de mannen uit het dorp bij het bezoek aan het café hun tijd nuttig moesten besteden. Zo richtte het kerkbestuur op 19 september 1918 de kerkelijke fanfare St.Oda op. Bij de firma Kessels in Tilburg werd 1.562 gulden op de toonbank gelegd voor de aanschaf van 24 blaasinstrumenten en enkele trommen. Daarmee had Merselo meteen ook een muziekkorps om de processies op te luisteren. Het kerkbestuur hield nog tot de jaren zestig van de vorige eeuw een bestuurlijke vinger in de pap. “tegenwoordig herinnert alleen de naam nog aan de ontstaansrelatie met de kerk”, vertelt voorzitter Frans Janssen. Opmerkelijk is dat de fanfare nog steeds repeteert in dezelfde locatie waar honderd jaar geleden de eerste voorzichtige nootjes klonken. Zaal ’t Anker fungeert al vanaf de oprichting als thuisbasis van de fanfare. 

De muzikale hoogtijdagen dateren van de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. In relatief korte tijd klom de fanfare van de afdeling uitmuntendheid (derde divisie) naar de superieure afdeling (eerste divisie). Een dipje in het begin van deze eeuw was aanleiding om een nieuwe weg in te slaan. “Om de doorstroom van het jeugdorkest naar de fanfare beter te laten verlopen, hebben we bij het jeugdorkest en de fanfare dezelfde dirigent aangesteld”, legt Janssen uit. “Ook besloten de muzikanten om niet meer aan concoursen en wedstrijden deel te nemen. Ze vinden het belangrijker om tijdens concerten muziek te maken die leuk is voor zowel leden als publiek. Daarbij wordt de kwaliteit zeker niet uit het oog verloren.”

St.Oda viert het eeuwfeest met een fanfare van 47 leden, een jeugdorkest van 27 leden, een drumband van 12 leden en een jeugddrumband van 11 leden. Janssen: “Een hele prestatie in een dorp van 1.100 inwoners. Daar is de vereniging ook erg trots op. We zijn dan ook al honderd jaar erg verweven met het dorp Merselo. We zijn present bij de viering van de eerste heilige communie, Koningsdag, dodenherdenking, kermis, Sinterklaas en andere lokale festiviteiten. Ook brengt de fanfare serenades bij gouden huwelijksfeesten en de uitreiking van koninklijke of pauselijke onderscheidingen.”

Tekst: Redactie Klankwijzer

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.