Commissies

Om al onze leden bij het reilen en zeilen van de vereniging te betrekken en tegelijkertijd het bestuur enigszins te ontlasten zijn er in 2011 een 7-tal commissies benoemd. Deze commissies buigen zich zelfstandig over diverse taken en onderdelen van St.Oda en leggen verantwoording af aan het bestuur.

De Jeugdcommissie en de Drumbandcommissie waren al geruime tijd actief, de Muziekcommissie leefde eerder vooral een slapend bestaan. De overige 4 zijn speciaal in het leven geroepen. Te weten; de Activiteitencommissie, Commissie Sponsors en zelfwerkzaamheid, Uniformencommissie en wij; de Commissie PR en website.

Op de gelijknamige tabs zal elke commissie zich voorstellen.

Comments are closed.