Commissies

Om al onze leden bij het reilen en zeilen van de vereniging te betrekken en tegelijkertijd het bestuur enigszins te ontlasten zijn er in 2011 een 7-tal commissies benoemd. Deze commissies buigen zich zelfstandig over diverse taken en onderdelen van St.Oda en leggen verantwoording af aan het bestuur. Hieronder zijn alle commissies met bijbehorende leden weergegeven.

Activiteitencommissie
• Anita Muijsers
• Gerrit Hendriks
• Heidi Heldens
• Lambert van Osch
• Wendy van Hoof

Drumbandcommissie
• 
Lambert Michels
• Willem Janssen
• Wouter Janssen

Jeugdcommissie
• Eline Janssen
• Erik Poels
• Frank Janssen
• Geke Nijenhuis
• Lea Hendriks
• Loes Cornelissen
• Theo Koppes
• Tilly Wiechert

Muziekcommissie
• Anne Janssen
• Bart Peeteres
• Erwin Hendriks
• Ilko Janssen
• Marcel Janssen
• Marloes Michels

PR-commissie
• Hilde van Rens
• Liesbeth van de Venne
• Lizzy Classens
• Mariëlle Rieter

Commissie sponsoren en zelfwerkzaamheid
• Gerrit Hendriks
• Huub Muijsers
• Jan Poels
• Lambert van Osch
• Pieter Rieter
• Wim Michels

Commissie Uniformen
• Anita Muijsers
• Frans Janssen
• Hugo van Helden
• Wim Wilms

Diversen
• Contact federatie: Frans Janssen
• Materiaalbeheer: Erwin Hendriks & Noud Janssen
• Beheer en opslag uniformen: Wim Wilms
• Overlegorgaan dorpsraad: Frans Janssen

Comments are closed.