Commissie PR en website

De commissie bestaat uit de volgende leden van fanfare St.Oda:
Lizzy Classens, Vera Michels, Mariëlle Rieter, Liesbeth van de Venne

Taken van de commissie PR en website:
PR
De commissie is verantwoordelijk voor het hele PR gebeuren bij de vereniging.
Artikelen, aankondigingen van de diverse acties en/of concerten van de vereniging, uitnodigingen voor concerten en optredens alsook de kerstkaarten worden door deze commissie verzorgd.
De informatie die nodig is om de PR goed uit te voeren wordt aangeleverd door de andere commissies binnen de vereniging.
De commissie probeert een zo’n breed mogelijk publiek te bereiken voor de diverse activiteiten binnen de vereniging. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van het dorpsblad Ôs Krentje. Ook wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de Peel en Maas en de kabelkrant.

Website
De commissie heeft de huidige website van fanfare St.Oda gemaakt. Er is gekozen voor een hele nieuwe opzet van de website met als doel om de leden van de fanfare te informeren en op de hoogte te houden van de lopende zaken binnen de vereniging. Daarnaast is de website een bron van informatie voor iedereen die niet actief lid is, maar wel belangstelling heeft voor de vereniging of op zoek is naar specifieke informatie over de vereniging.
Het up-to-date houden van de site is een belangrijke taak van de commissie. Alle wetenswaardigheden en artikelen die op dit moment van belang zijn voor de vereniging krijgen dankzij de commissie PR en website een plekje op de site van fanfare St.Oda. De agenda van St.Oda wordt actueel gehouden waardoor de leden precies weten wat er wanneer van hen verwacht wordt.

Vergader frequentie
De commissie komt één keer in de 4 tot 6 weken bij elkaar. Daarnaast worden er veel zaken met elkaar overlegd via de digitale snelweg.

Vacature:
De commissie heeft ruimte voor meer leden van fanfare St.Oda en aanvullingen zijn zeer wenselijk gezien de taken van deze commissie.

Comments are closed.