Commissie Sponsors en zelfwerkzaamheid

De commissie bestaat uit de volgende personen:
Theo Martens (aanspreekpunt), Wim Michels, Pieter Rieter, Huub Muijsers, Lambert van Osch, Martijn Rieter, Jeu Kessels, Gerrit Hendriks en Jan Poels.

Het doel van de commissie is:
Een relevante bijdrage leveren aan de financiële positie van muziekvereniging St.Oda door middel van sponsoring en zelfwerkzaamheid.

Sponsoring
De sponsorcontracten hebben een duur van 3 jaar en worden automatisch verlengd (indien de sponsor geen actie onderneemt). Momenteel hebben we 14 sponsors van € 150,00 per jaar.
Elk commissielid spant zich in om nieuwe sponsoren te vinden.

Zelfwerkzaamheid
Sinds we zijn afgestapt van het “kasruimen”, proberen we door andere vormen van zelfwerkzaamheid geld binnen te krijgen.
Een gedeelte van de leden koopt de zelfwerkzaamheid af door
€ 100,00 extra contributie te betalen.
De andere leden voer(d)en onderstaande activiteiten uit:

Activiteiten 2017:

  • Flessenactie (€ 785,64).
  • Hulp tijdens G&D veiling (€ 456).
  • Zwerfafval binnen de kern (€ 610).
  • Hulp in de schouwburg bij een uitvoering van fanfare De Peelklank Ysselsteyn. Als tegenprestatie helpt Ysselsteyn ons bij de uitvoering in de schouwburg tgv ons 100-jarig bestaan in 2018.

We zijn in 2017 gestopt met het inzamelen van vet, omdat de opbrengsten niet meer opwegen tegen de inspanningen.

Activiteiten 2018:

  • € 24,00 eindafrekening Rotie (frietvet enz.).
  • € 150,00 bermen opschonen voor gemeente.
  • € 792,17  lege-flessen-actie.
  • € 80,00 voor hulp bij de Binck Tour.
  • € 250,00 voor hulp bij de Muziekfeesten (Pinksteren).

 

Comments are closed.