Commissie Sponsors en zelfwerkzaamheid

De commissie bestaat uit de volgende personen:
Theo Martens (aanspreekpunt), Wim Michels, Pieter Rieter, Huub Muijsers, Lambert van Osch, Jeu Kessels, Gerrit Hendriks en Jan Poels.

Het doel van de commissie is:
Een relevante bijdrage leveren aan de financiële positie van muziekvereniging St.Oda door middel van sponsoring en zelfwerkzaamheid.

Sponsoring
De sponsorcontracten hebben een duur van 3 jaar en worden automatisch verlengd (indien de sponsor geen actie onderneemt). Momenteel hebben we 14 sponsors van € 150,00 per jaar.
Elk commissielid spant zich in om nieuwe sponsoren te vinden.

Zelfwerkzaamheid
Sinds we zijn afgestapt van het “kasruimen”, proberen we door andere vormen van zelfwerkzaamheid geld binnen te krijgen.
Een gedeelte van de leden koopt de zelfwerkzaamheid af door € 100,00 extra contributie te betalen.
De andere leden voeren diverse activiteiten uit, zoals:

  • Bermen opschonen voor gemeente
  • Lege-flessen-actie
  • Bermen kern Merselo schoonhouden

 

Comments are closed.