Beleidsplan jeugdcommissie 2018-2019

Waarom stimuleert fanfare St.Oda kinderen om muziek te maken?

Muziek maakt slim!
Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.
Vanuit fanfare St.Oda is een jeugdcommissie gevormd, die als doel heeft de jeugd te stimuleren en motiveren om samen met veel plezier muziek te maken  binnen de vereniging.
Om het bestaansrecht van de vereniging te waarborgen is het van groot belang dat de jeugd en jongeren voor muziek kiezen.

 

Fanfare St. Oda wil graag de muzikale samenwerking die er met basisschool de Lier bestaat benadrukken.

Zowel basisschool de Lier als fanfare St.Oda vinden de muzikale ontwikkeling van kinderen zeer belangrijk. Op basisschool de Lier wordt al jaren gebruik gemaakt van MIK (Muziek In de Klas). Hierdoor komen alle kinderen in aanraking met de basis van het muziek maken en beleven. Verder kunnen de muzieklessen van onze jeugdleden altijd plaats vinden op basisschool de Lier. Makkelijk om aansluitend aan de schooltijden ook muziekles te krijgen.

Al verschillende jaren worden de kinderen van de basisschool betrokken bij optredens van het jeugdorkest of de fanfare. In juni 2016 was musical de Vuilnisboot hier een mooi voorbeeld van. Het jeugdorkest verzorgde de muziek en de basisschoolleerlingen namen de zang en het toneel voor hun rekening. Basisschool de Lier en fanfare St.Oda vinden het beiden belangrijk om gezamenlijk actief te zijn voor de kinderen.

 

De jeugdcommissie zorgt voor:

 • Het uitnodigen van de MIK-leerlingen voor concerten.
 • De contacten met de MIK docent verlopen via een contactpersoon van St.Oda.
 • Het organiseren en coördineren van de slagwerk- en blaasworkshops, het proeftuintje en de introlessen.
 • Het begeleiden van de jeugdmuzikanten binnen de vereniging.
 • Het onderhouden van oudercontacten middels nieuwsbrieven.
 • Het coördineren van de muziekopleidingen.
 • Contactmomenten met de docenten van de muziekopleiding.
 • Het onderhouden van contacten met de dirigent.
 • Zorgen voor contacten tussen drumband en jeugdorkest.
 • Het coördineren van het opstaporkest/ jeugddrumband.
 • Het bijwonen van de repetities van het jeugdorkest.
 • Opvang van nieuwe leden ( slag- en blaasinstrumenten) binnen het jeugdorkest.
 • Een contactpersoon voor afmeldingen bij optredens.
 • Het organiseren van “open repetities “samen met de dirigent.
 • Het organiseren van een onderling solistenconcours Merselo Maakt Muziek.
 • Het begeleiden van de jeugd bij het Federatief Solistenconcours.
 • Het organiseren van extra activiteiten om ook op een andere ontspannen manier met elkaar om te gaan.
 • Het uitnodigen van de jeugdmuzikanten voor optredens van de fanfare.
 • Mogelijkheden om de jeugdmuzikanten te laten deelnemen bij optredens van de fanfare.
 • Informatie voor de website www.stodamerselo.nl en PR.
 • Het organiseren van uitwisselings- of andere concerten.
 • Contacten met het bestuur via de contactpersoon.
 • Een muziekarchief.

 

Nadere toelichting op onze muziekprojecten:

Muziek in de Klas, MIK, voor de groepen 4 t/m 7 van basisschool De Lier

Informatie over Muziek in de Klas (groep 4 t/m 7)
Muziek in de Klas is uitgebreid tot een vierjarige cursus voor de basisschool. De lessen worden tweewekelijks gegeven door een muziekdocent. De groepsleerkracht is betrokken bij de cursus en verzorgt de muzikale invulling van de tussenweek op basis van het leerplan van de cursus.
Muziek In de Klas wordt gefinancierd door Basisschool De Lier, Fanfare St.Oda en de gemeentelijke subsidie.

Het doel van Muziek in de Klas (MIK) is:

 • Kinderen te laten ervaren hoe leuk en fijn het is om met muziek bezig te zijn.
 • Het “doen” en “ervaren” is een belangrijk uitgangspunt van deze cursus.
 • Er wordt gewerkt met verschillende thema’s, zoals “instrumenten en orkesten” in leerjaar twee en “muziek uit allerlei landen” in leerjaar vier.
 • Veel zang, van eenvoudige melodieën in het eerste jaar tot meerstemmige zang als de kinderen verder gevorderd zijn.
 • Het klokkenspel wordt met name in de eerste twee leerjaren veel gebruikt als hulpinstrument.
 • Dat de kinderen spelenderwijs vertrouwd raken met het notenschrift.
 • Aandacht voor beleving van muziek en ruimte om te bewegen op muziek.
 • Ervaren van de verschillen in tempo, dynamiek, klank, sfeer en emotie.
 • Leerjaar 3 en 4 geven verbreding en verdieping van het aangeleerde in leerjaar 1 en 2.
 • Alle kinderen krijgen ieder jaar een “MIK bericht” met een beoordeling.
 • Aan het einde van het vierde jaar ontvangen ze een mooi getuigschrift.

De muziekdocent neemt samen met de groepsleerkrachten van school de kinderen aan de hand en samen leiden zij vier jaar lang de kinderen door één van de mooiste kunstvormen: MUZIEK!

Slagwerk- en blaasworkshop:

 • Voor de groepen, groep 4, 5, 6 (7) wordt er in het voorjaar een workshop slagwerkinstrumenten en blaasinstrumenten  aangeboden.
  Deze workshops worden onder schooltijd tijdens de MIK lessen verzorgd.
 • Uitleg over de instrumenten.
 • Uitproberen van de instrumenten

Proeftuintje:

Na het volgen van de workshops zijn de meeste kinderen erg enthousiast en willen thuis wel enkele instrumenten uit proberen.
St.Oda biedt de kinderen de gelegenheid 4 keer, na instructie, iedere 2 weken een ander instrument mee naar huis te nemen. Iedere tweede week wordt er kort geëvalueerd hoe de ervaringen zijn. Dit proeftuintje van 4 momenten is gratis.

Introlessen:

Het kind:

 • heeft de smaak te pakken en wil echt verder met het maken van muziek op een instrument.
 • kiest het instrument wat het beste bij hem/haar past.
 • krijgt 5 muzieklessen op het gekozen instrument aangeboden.
 • Deze lessen worden gegeven door een muziekdocent. Voor deze lessen wordt een kleine vergoeding van de ouders gevraagd.
 • kiest na afloop van deze 5 lessen of het al dan niet verder wil gaan op het gekozen instrument.

Opstaporkest:

Na 1 jaar muziekles te hebben gevolgd, mogen de kinderen doorstromen naar het opstaporkest.
Het doel van het opstaporkest:
Voorbereiden van de jeugdmuzikanten op het jeugdorkest o.a. door;

 • Het spelen onder begeleiding van een dirigent.
 • Plezier maken /hebben in het bespelen van een instrument.
 • Aan de slag met samenspel/luisteren naar elkaar
 • Het spelen onder begeleiding van een dirigent
 • Het samen komen tot een prestatie.
 • Sociale contacten.

Jeugdorkest:

Het doel van het jeugdorkest:
Voorbereiden van de jeugdmuzikanten op de fanfare o.a. door;

 • Het spelen onder begeleiding van een dirigent.
 • Het samen komen tot een prestatie.
 • Het geven van uitvoeringen.
 • Plezier maken/hebben in muziek en het bespelen van een instrument.
 • Sociale contacten.
 • Doorstroom naar de fanfare gebeurt groepsgewijs en in overleg met de dirigent.
 • Deelname aan muziekfestivals of muziekevenementen

Rond het A-examen mogen de jeugdmuzikanten vanuit het opstaporkest doorstromen naar het jeugdorkest.
Dit is een groep jeugdmuzikanten:

 • van verschillende leeftijden die erg veel plezier hebben in het maken van mooie muziek.
 • die gezelligheid hoog in het vaandel hebben staan.
 • die elkaar helpen als het niet gaat zoals je zou willen.
 • die anderen graag laten meegenieten van de muziek die ze maken.
 • die de repetities trouw bezoeken en het vervelend vinden als ze een keer niet kunnen.
 • die graag uitgedaagd wordt als het om de keuze van muziekstukken gaat.

Jeugddrumband:

Het doel van de jeugddrumband:
Voorbereiden van de jeugdslagwerkers op de drumband o.a. door;

 • Het spelen onder begeleiding van een instructeur.
 • Aan de slag met samenspel/luisteren naar elkaar
 • Het samen komen tot een prestatie.
 • Het geven van uitvoeringen.
 • Plezier maken/hebben in muziek en het bespelen van een instrument.
 • Sociale contacten.
 • Doorstroom naar de drumband gebeurt groepsgewijs en in overleg met de
  dirigent/docent.
 • Deelname aan de “Drumdag” of muziekevenementen.

Rond het A-examen mogen de jeugdmuzikanten vanuit de jeugddrumband doorstromen naar de drumband.  Tot aan het B-examen is dit alleen het eerste half uur van de repetitie. (voor talent leerlingen kan een uitzondering gemaakt worden)
De drumband bestaat uit een groep gevorderde slagwerkers:
van verschillende leeftijden en niveaus die erg veel plezier hebben in het maken van mooie muziek.

 • die gezelligheid hoog in het vaandel hebben staan.
 • die elkaar helpt als het niet gaat zoals je zou willen.
 • die anderen graag laten meegenieten van de muziek die ze maken.
 • die de repetities trouw bezoeken en het vervelend vinden als ze een keer niet
 • die graag uitgedaagd wordt als het om de keuze van muziekstukken gaat.

De dirigent:

Hij/zij moet:

 • Stimulerend en motiverend voor de jeugdleden zijn.
 • Positief leiding kunnen geven aan de jeugdmuzikanten.
 • Respect af kunnen dwingen op een positieve manier.
 • Kunnen inspelen op de verschillende niveaus.
 • Openstaan voor de inbreng van de jeugd.
 • Kleur brengen aan de muziekstukken.
 • Geregeld een concert /uitvoering verzorgen.

Examens en examenbeleid:

A- examen     2 jaar. Een verlenging is mogelijk.
B- examen     2 jaar. Een verlenging is mogelijk.
Bij overstap naar een ander instrument is het mogelijk de opleiding in een jaar te doen in overleg met de muziekdocent.

Wat zijn onze verwachtingen t.a.v. de jeugdmuzikanten?
We stellen duidelijke regels maar iedere jeugdmuzikant moet in zijn eigen tempo de stappen in zijn/haar muziekontwikkeling kunnen zetten.
Het volgen van muzieklessen is geen “vrijheid/blijheid”. Iedere leerling meldt zich minimaal voor 1 muziekjaar (1aug. t/m 31 juli) aan.

Eurofestival:
Klik hier voor meer informatie.

Young Musicians Spread Their Wings:
Klik hier voor meer informatie.

Comments are closed.