Bestuur

Het bestuur heeft maandelijks een vergadering waarin algemene zaken met betrekking tot de fanfare, drumband en jeugdorkest worden bekeken.

Momenteel hebben 6 personen zitting in het bestuur. Er zijn twee vacatures.
Buiten de algemene functies zijn er nog diverse taken verdeeld. Onderstaand zie je de bestuursleden met de toegewezen taken.

Frans Janssen voorzitter@stodamerselo.nl
• Voorzitter
• Overlegorgaan Dorpsraad
• Commissie Uniformen
• Contact Federatie (samen met Gerrit Hendriks)

Mieke Michels secretariaat@stodamerselo.nl
• Secretaris
• Commissie Jeugdorkest en opleiding

Theo Martens
• Penningmeester
• Commissie Sponsoring en zelfwerkzaamheid
• Centraalpunt mailings

Tilly Wiechert
• Vice-voorzitter
• Commissie Jeugdorkest en opleiding
• Notulist

Erwin Hendriks
• Commissie Muziek
• Materiaal beheer (samen met Noud Janssen)

Lea Hendriks
• Commissie jeugdorkest en opleiding

Willem Janssen
• Contact commissie Drumband

Mariëlle Rieter
• Contact commissie PR en website

Zijn er zaken die je graag besproken zou willen hebben binnen deze vergaderingen? Neem contact op met onze voorzitter. Voor contact met een bestuurslid kunnen (mail)adresgegevens opgevraagd worden via secretariaat@stodamerselo.nl

Comments are closed.