Bestuur

Het bestuur heeft maandelijks een vergadering waarin algemene zaken met betrekking tot de fanfare en drumband worden bekeken.

Momenteel hebben 3 personen zitting in het bestuur.
Buiten de algemene functies zijn er nog diverse taken verdeeld. Onderstaand zie je de bestuursleden met de toegewezen taken.

Frans Janssen voorzitter@stodamerselo.nl
• Voorzitter
• Penningmeester
• Overlegorgaan Dorpsraad

Vera Michels secretariaat@stodamerselo.nl
• Secretaris

Tilly Wiechert
• Vice-voorzitter
• Notulist

Zijn er zaken die je graag besproken zou willen hebben binnen deze vergaderingen? Neem contact op met onze voorzitter. Voor contact met een bestuurslid kunnen (mail)adresgegevens opgevraagd worden via secretariaat@stodamerselo.nl

Comments are closed.