Algemene afspraken leden

We bemerken dat sommige afspraken vanzelfsprekend zijn voor de één en voor een ander niet. Voor de jeugdige muzikanten onder ons zijn deze afspraken niet altijd duidelijk genoeg.
Om misverstanden en ergernissen te voorkomen willen we hierin duidelijkheid brengen. We hebben hieronder een aantal afspraken op een rijtje gezet.

Repetitiebezoek
Probeer bij elke repetitie te zijn. Samen hebben we elkaar nodig om een muziekstuk in te studeren. Samen is het ook een stuk gezelliger.
Is er een goed repetitie bezoek dan kunnen we ook leuke/interessante muziekstukken instuderen en uitvoeren. Geef aan de muziekcommissie namen door van liedjes of muziekstukken die je graag zou willen spelen. Zij kunnen dan bekijken of dit mogelijk is.

Afmelden repetitie
Ben je verhinderd voor een repetitie van de fanfare dan moet je jezelf afmelden bij Lambert van Osch. Dit kan telefonisch op nummer 0478-546428. Graag de reden van afmelding erbij doorgeven, dat voorkomt ‘praat’.

Afmelden optredens
Optredens zijn: serenades, concerten, defilé avond vierdaagse, etc.
Meestal zijn de datums ruimschoots voor deze optredens bekend. Tijdig afmelden kan tijdens de repetities bij Frans Janssen (voorzitter) of Lambert van Osch. Ben je op het laatst verhinderd dan kun je dit telefonisch doorgeven aan Lambert van Osch.

Vaak wordt er vooraf gevraagd of er leden zijn die niet mee kunnen doen met een optreden. Waarom wil het bestuur dit graag weten?
De bezetting van St.Oda is zeer kwetsbaar. Als er meerdere leden zijn die niet mee kunnen doen dan kan het zijn dat het optreden niet door kan gaan.
Belangrijk is dus dat je tijdig doorgeeft indien je niet kunt, zodat er eventueel maatregelen getroffen kunnen worden.

Kleding / Hoe laat aanwezig zijn
Middels diverse kanalen (mail, website en Ôs Krentje) wordt er doorgegeven welke kleding we dragen en wordt het tijdstip vermeld van verzamelen en/of aanwezig zijn.
Meestal wordt dit ook medegedeeld tijdens de repetitie voorafgaande aan het optreden.

Dus:

  • Bekijk de agenda goed
  • Zet de datums in je agenda of thuis op de kalender
  • Geef aan indien je niet bij een optreden kunt zijn
  • Bedenk dat iedere muzikant van groot belang is
  • Denk niet: ‘Ze kunnen wel zonder mij…’.
    We hebben elkaar keihard nodig net als in een sportteam en helaas hebben wij geen reserve muzikanten langs de lijn!
  • Werk je op zaterdag, probeer dan voor een keer je dienst te ruilen of aan te passen. Overleg dit tijdig met je baas, dan kan er wellicht eenvoudig iets geregeld worden.
  • Het is leuk om mee te doen aan een optreden. Kun je eindelijk laten horen waar je iedere week hard op gerepeteerd hebt.

 

Comments are closed.