Serenadebeleid

Fanfare St.Oda brengt u het serenadebeleid voor verenigingen en inwoners van Merselo en Vredepeel onder de aandacht.

Door de terugloop in leden, de geringe aanwas van jonge leden en omdat steeds meer van onze leden niet meer in Merselo woonachtig zijn, wordt het voor St.Oda steeds moeilijker om m.n. bij serenades, een representatieve bezetting bij elkaar te krijgen. Ook speelt mee dat de huidige maatschappij aan grote veranderingen onderhevig is en mensen (en dus ook onze leden) hun schaarser wordende vrije tijd anders in vullen en mede daardoor regelmatig andere prioriteiten stellen dan voorheen.

Vanaf heden luisteren wij de volgende gelegenheden op:

  • Kerkelijke aangelegenheden (aanvraag van het Kerkbestuur)
  • Dorpsaangelegenheden (aanvraag van de Dorpsraad)
  • Dodenherdenking
  • Defilé wandelvierdaagse in Venray

Op verzoek kan voor de volgende gelegenheden een serenade aangevraagd worden:

  • 50-, 60- en 70-jarig huwelijksfeest van (ex)dorpsgenoten (op verzoek van de familie)
  • Koninklijke- en/of pauselijke onderscheiding op verzoek (familie / kerkbestuur)
  • Afhalen van de communicanten t.g.v. de 1ste Heilige Communie (op verzoek werkgroep)
  • Intocht St. Nicolaas (op verzoek van de Natuurvrienden)
  • Kampioenschap(pen), jubilerend(e) lid/leden, jubilerende vereniging(en), (éénmaal per jaar per vereniging, op verzoek van de vereniging)
  • Bijzondere aangelegenheid (vraag onze voorzitter)

Jaarlijks geven wij voor de inwoners van Merselo en omstreken, een eindejaarsconcert en verzorgen wij een zondagochtendconcert met de Merselose kermis. Iedereen is van harte welkom bij alle uitvoeringen, optredens en concerten van de fanfare, jeugdorkest en drumband.

Voor het aanvragen van een serenade graag zo tijdig mogelijk contact opnemen met onze voorzitter.

Comments are closed.